Inicjatywa kulturalna
logo
Культурна ініціатива,
громадська організація

O nas:

Organizacja została stworzona w celu wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Przykarpaciu, prowadzeniu działań edukacyjnych. Zadanie organizacji to bezpłatne prowadzenie konferencji, okrągłych stołów i szkoleń z udziałem ekspertów; stworzenie warunków dialogu pomiędzy mediami, organizacjami pozarządowymi i władzą; działalność edukacyjna w zakresie poznawania geografii, historii i kultury kraju ojczystego. Organizacja została zarejestrowana 12 maja 2011 roku.

 

Organizacja społeczna “Kulturalna Inicjatywa”  działa na zasadzie dobrowolności, ludzkości, przejrzystości wzajemnych interesów i równości swoich członków. Jej celem jest pozyskiwanie środków na ochronę i zachowanie narodowego dziedzictwa kulturowego w Iwano-Frankowsku. W organizacji działają zawodowi dziennikarze, wydawcy literatury naukowej, eksperci w dziedzinie reklamy i promocji gotowi do pracy w projektach spełniających prawne, społeczne, gospodarcze, zawodowe i twórcze interesy Organizacji.  

Organizacja jest nie dochodowa i działa na zasadach prawa ukraińskiego wg ustawy "O działalności publicznej" Konstytucji Ukrainy.

Organizacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi na Ukrainie i za granicą których cele są przybliżone.

Organizacja opiera swoją działalność na podstawie kreatywności i inicjatywy jego członków.

Nasza misja:

Kierunki i formy działalności to: