Культурна ініціатива
logo
Культурна ініціатива,
громадська організація

Галицько-буковинський хронограф

«ГА́ЛИЦЬКО-БУКОВИ́НСЬКИЙ ХРОНО́ГРАФ» – науковий гуманітарний альманах. Видавався приватно в 1996–99 раз на рік в Івано-Франківську та Чернівцях, наклад – 500–1000 прим. Засн. науковцями Чернів., Прикарп. (Івано-Франківськ) ун-тів, Ін-ту філософії НАНУ. Друкувалися праці з проблем гуманітарних наук, які виходили за межі пануючих поглядів і концепцій, але відповідали загальноприйнятим критеріям науковості.  Матеріали публікувалися укр., рос. і англ. мовами; присвяч. висвітленню маловідомих сторінок історії та духов. культури України; аналізу сучас. гуманітар., культурол. і соц.-етич. проблем державотворення; друкувалися також метод. матеріали для освітян. Видавець і засновник  – І. Я. Третяк, гол. ред. та автор концепції П. О. Максимов.